SYNOPSIS:

Een jonge vrouw bevindt zich in een verlaten wereld met hoge flats, grijze wegen en lege industrieterreinen. Deze wereld staat symbool voor het verleden. Door te zoeken in haar herinneringen probeert ze haar tweelingbroer terug te vinden en zo de gebroken relatie te kunnen herstellen. De film begint op het moment dat de vrouw in staat is van verwarring en dwaalt door de lege wereld. Ze komt op de plekken waar zij en haar broer samen opgroeiden en een band ontwikkelden. Af en toe denkt ze haar broer te kunnen zien maar zijn gezicht blijft een schim. Zijn omhulsel komt soms even tevoorschijn maar verdwijnt voordat ze hem kan pakken. Niemand kan namelijk leven in herinneringen. 

ENG: 

A young woman finds herself in a deserted world with high-rise buildings, gray roads and empty industrial estates. This world is a symbol of the past. By searching through her memories she tries to find her twin brother and mend the broken relationship. The film sets off on the moment the woman is in a confused state and wanders through the empty world. She visits the places where she and her brother grew up together and developed a bond. Occasionally she thinks she can see her brother, but his face remains a shadow. His body sometimes appears for a moment but disappears before she can grab him. Because no one can live in memories.

HET FILMPLAN:

1HELEN.V2.jpg
  • Facebook
  • Instagram